კომპანია „ოფის აკადემი“, Microsoft, Adobe, Autodesk და სხვა გლობალური სასერთიფიკატო პროგრამების ავტორიზირებული ტესტირების ცენტრი საქართველოში, გთავაზობთ Project Management Fundamentals-ის ტრენინგ კურსს.

კურსის აღწერა:

საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების განვითარება სულ უფრო კრიტიკული ხდება მრავალი ქართული კომპანიისთვის. პრაქტიკულად ყველა თანამედროვე ორგანიზაცია ცდილობს საინფორმაციო სისტემების გამოყენებას დასახული მიზნების მისაღწევად და კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად.

აღნიშნული კურსი აგებულია საერთაშორისოდ გავრცელებულ პრაქტიკაზე და მეთოდოლოგიებზე (Cobit, ITIL, SDLC, ISACA).

სწავლის შედეგები:

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ გაანალიზონ და გადაჭრან ის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება IT პროექტების წარმატებით განხორციელებას. 

ინფორმაცია ტრენერის შესახებ:

კურსს წარუძღვება – ალექსი გიჟაშვილი

კურსის აღწერა

1) პროექტისა და პროექტების მართვის განსაზღვრა

 • რა არის IT პროექტი
 • რას ნიშნავს პროექტების მართვა და რატომ არის საჭირო
 • IT პროექტების მართვის სარგებელი ორგანიზაციისთვის
 • ტერმინთა განმარტებები IT პროექტებში
 • წინააღმდეგობები IT პროექტების მართვაში
 • IT პროექტებში მონაწილე როლები და მათი ფუნქციონალური იერარქია

2) IT პროექტების მართვის სხვადასხვა მეთოდოლოგიები

3) შიდა და გარე დამკვეთების კლასიფიკაცია

4) პროექტის შინაარსის ჩამოყალიბება (Scope management)

 • კონტრაქტორების მოძიება, IT კონტრაქტები

5) პროექტის გუნდი და დაინტერესებული მხარეების მართვა/კომუნიკაცია (Stakehodlers/Staffing)

 • პროექტის პროდუქტი
 • MVP – Minimum Viable Product

6) IT პროდუქტის წარმატების კრიტერიუმები

7) IT პროექტების ხარისხისა და ცვლილებების მართვა / კონტროლი

8) IT პროექტების რისკების მართვა

 • რისკების შეფასება
 • საფრთხეების და რისკების მართვის პრინციპი
 • SWOT ანალიზი

9) რეალზებული IT პროექტის ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და მონიტორინგი

 • WBS-ის შექმნა

10) პროექტის სასიცოცხლო ციკლი – Initiate

 • ბიზნეს მოთხოვნის გაგზავნა
 • ბიზნეს ქეისის მომზადება
 • სტირინგ კომიტეტზე განხილვა, გადაწყვეტილება და პრიორიტეტიზაცია.

11) პროექტის სასიცოცხლო ციკლი – Plan

 • Project Team & Project Office
 • Project Charter & Scope
 • Vendor Selection and Procurement Type
 • GAP Analysis
 • Proof of concept (POC)
 • Software Requirement & Specification – SRS
 • Project Plan & Acceptance Criteria
 • Project Execution Approval
 • Contracting

12) პროექტის სასიცოცხლო ციკლი – Execute

 • Solution Design
 • Development
 • Testing
 • Change Management
 • User Acceptance Test
 • Training
 • Pilot
 • Go-Live

13) პროექტის სასიცოცხლო ციკლი – Close

კურსის ხანგრძლივობა: 24 საათი

მსურველებმა შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა https://goo.gl/forms/7nS9KyEownGhDi9l2 ან დაგვიკავშირდით: 577 900422.