კომპანია „ოფის აკადემი“, Microsoft, Adobe, Autodesk და სხვა გლობალური სასერთიფიკატო პროგრამების ავტორიზირებული ტესტირების ცენტრი საქართველოში, გთავაზობთ MS Excel expert-ის სასერთიფიკატო ტრეინინგ კურსს.

MS Excel 2013 / 2016 expert კურსი

ვისთვის არის განკუთვნილი კურსი:

     კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც ყოველდღიურ საქმიანობაში აქტიურად იყენებს პროგრამა ექსელს და სურს ცოდნის გაღრმავება, რათა უფრო ეფექტურად წარმართოს მისი ყოველდღიური ანალიზი, რეპორტინგი და ბაზებთან მუშაობა.

 

კურსის გავლის შემდგომ მსმენელი შეძლებს:

 • MS Excel 2016 (სურვილისამებრ MS Excel 2013) ექსპერტის საერთაშორისო დონის სერთიფიკატის აღებას, რომელიც ცნობილი და აღიარებულია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.
 • ამოცანების მოკლე დროში გადაჭრას და შესაბამისად სამუშაო დროის უფრო ეფექტურად წარმართვას;
 • ლოგიკური და კომპლექსური ფუნქციების წერას, რაც მოხსნის მანამდე გადაუჭრელი საკითხების პრობლემას;
 • სცენარებთან და ოპტიმიზაციის მონაცემებთან მუშაობას;
 • რეპორტინგს;
 • ყოველდღიური რუტინული პროცედურების ავტომატიზაციას მაკრო რეკორდერის მეშვეობით.

კურსის თემატიკა

 1. მონაცემთა გაცვლა/შენარჩუნება
 • ექსელის სტანდარტული ოპციების მიმოხილვა
 • XML მონაცემთა იმპორტ/ექსპორტი
 • სამუშაო წიგნის შაბლონად შენახვა;
 • მონაცემთა დაცვა სამუშაო გვერდზე და სამუშაო წიგნის სტრუქტურის დაცვა, დაშვებების მართვა და პაროლის დადება
 • სამუშაო წიგნების გაერთიანება, ცვლილებების კონტროლი
 1. ფორმულები და ფუნქციები
 • ფორმულის აუდიტი (evaluate formula, dependents, precedents, error checking )
 • iterative კალკულაციები;
 • არეალის ფორმულების გამოყენება (ctrl+shift+enter)
 • საძიებო ფუნქციები: VLOOKUP (სტანდარტული და არასტანდარტული გამოყენება), HLOOKUP, LOOKUP, IINDEX, MATCH, INDIRECT, CHOOSE, TRANSPOSE, OFFSET, ADDRESS, GETPIVOTDATA და სხვა
 • ტექსტური ფუნქციები: SUBSTITUTE, REPLACE, FIND, SEARCH, TRIM, CHAR, TEXT, EXACT, VALUE, FIXED და სხვა.
 • ფინანსური ფუნქციები: PV, FV, PMT, NPV, XNPV, IRR, XIRR, MIRR, RATE, IPMT, PPMT და სხვა
 • სტატისტიკური ფუნქციები: COUNTIF/S, SUMIF/S, AVERAGEIF/S, RANK, SMALL, LARGE და სხვა.
 • თარიღის ფუნქციები: EDATE, EOMONTH, NETWORKDAYS, NETWORKDAYS.INTL, WEEKDAY, WORKDAY, WORKDAY.INTL და სხვა
 • ლოგიკური ფუნქციები: IF, nested IF, AND, OR, IFERROR
 • და ..
 1. მონაცემთა ანალიზი და ვიზუალიზაცია 
 • დიაგრამებთან სიღრმისეული მუშაობა: Trend Lines, Dual axes, chart templates, sparklines;
 • What-If-analysis (Data Table, Scenario Manager, Goal seek)
 • PivotTables;
 • PowerPivot;
 • PivotCharts;
 • Slicers;
 • Timeline;
 • Consolidation;
 • Advanced Filter;
 • Data Validation.
 1. მაკროსებთან და ფორმებთან მუშაობა
 • Form Control-ებთან მუშაობა; (ჩასმა, რედაქტირება)
 • მაკრო რეკორდერთან მუშაობა;
 • Macro Security
 • მაკროსის მიბმა Form-ებზე
 • მაკროსის რედაქტირება;

 

       კურსის ხანგრძლივობა10 დღე

       სალექციო შეხვედრის ხანგრძლივობა1,5 საათი (ჯამში 15 აკადემიური საათი)

 

      კურსის ღირებულება450 ლარი (ღირებულებაში შედის ტრენინგი და საერთშორისო საგამოცდო ვაუჩერი)

     

 

მსურველებმა შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა https://goo.gl/forms/7nS9KyEownGhDi9l2 ან დაგვიკავშირდით: 577 900422.